Gebroeders Steneker BV, gevestigd aan Het Hemhout 41 te Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

Gebroeders Steneker BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
De gegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankgegevens

 

Omdat u bij Gebroeders Steneker BV achteraf kunt betalen voor de producten die u bij ons koopt bestaat de mogelijkheid dat wij, om u en onszelf tegen misbruik te beschermen, uw kredietwaardigheid laten toetsen op basis van de grondslag gerechtvaardigde belangen.

Dit doen wij door noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken aan een kredietwaardigheidbeoordelaar die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.